top of page

Hvordan hænger fængsler og politivold sammen med økonomisk undertrykkelse og racisme? Med denne bog analyserer Jackie Wang det amerikanske fængselssamfund ud fra senkapitalismens dynamikker. Med oversætternes efterord samt et forord af digteren Mikas Lang får vi samtidig en forståelse af den systemiske racisme i Danmark og en diskussion af problemet ved at gøre uskyldighed til udgangspunktet for antiracistiske kampe.

 

Med Fængselskapitalisme giver Jackie Wang os en forståelse af det skjulte grundlag for de mange Black Lives Matter-opstande vi har set i USA de seneste år: Algoritmiske politimetoder, aggressiv gældsætning og et væld af røveriske magtformer har skabt en situation hvori særligt fattige sorte amerikanere bliver udplyndret og kriminaliseret i deres mest dagligdags handlinger. Fængslet flyder ud over dets mure, indespærring bliver et livsvilkår. Wang forankrer sine analyser i senkapitalismens skiftende kriser, men insisterer også på at racisme ikke kan forklares ud fra økonomiske faktorer alene. Som Mikas Lang skriver i forordet til denne bog, møder vi i hendes skrift “en politisk radikalitet, der ikke omgående lukker sig om sig selv og sliber sig skarp som stål, men både er omsorgsfuld og genstridig”.

 

Jackie Wang bruger både teori, poesi og personlige erfaringer i sit forsøg på at gøre usynlige magtformer opfattelige – for til sidst at forestille sig afskaffelsen af dem. Undervejs i bogens syv essays kommer hun forbi både biopolitik og ungdomskriminalitet, bøder og gebyrer som plyndringsmetode, RoboCop og en radikal kritik af den liberale antiracisme der feticherer passivitet og uskyldighed. Derudover er denne danske udgave forsynet med et efterord der viser, hvordan Wangs analyser også kan fortælle os noget om den systematiske racisme i Danmark – og hvorfor kampen for fængselsafskaffelse også er værd at kæmpe her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jackie Wang: Fængselskapitalisme

Varenr.: OVO 47
kr 200,00Pris
 • Oversat af Jonas Eika og Nanna Dahler
  efter Carceral Capitalism, Semiotext(e), 2018
  Forord af Mikas Lang
  Efterord af Jonas Eika og Nanna Dahler
  Grafisk design af Rasmus Graff
  312 sider, garnhæftet
  Udgivet 18. november 2021

bottom of page