top of page

OVO press er en udgivelsesserie med dansk samtidslitteratur og oversat litteratur. Poesi, prosa, essays. Et netværk af udgivelser, der både be- og afvæbner læseren med nye syn og fornemmelser. Emner er især køn, klasse, seksualitet, økonomi, lighed og ulighed, revolution.

Forlaget arbejder både med at selvstændiggøre hver eneste udgivelse, men også for at hver udgivelse i sin undersøgelse knytter sig til andre af forlagets udgivelser, eller til kommende udgivelser. På den måde er forlagets redaktionelle politik og æstetik at arbejde med ligheder og forskelle udgivelserne imellem for derved at opbygge et forlagsværk, der på mangfoldig vis undersøger og udfordrer samtiden, kroppen og det mylder af forbindelser, der er mellem alting.

OVO press [med versaler i OVO og lille p i 'press'] er et enpersonsforlag. Det blev grundlagt i 2014 af Rasmus Graff, som både er forlagets redaktør og grafiker. Graff er uddannet fra Forfatterskolen i 2009 og har bl.a. skrevet Folkets prosa (After Hand, 2010) og Failure Gazette (OVO press, 2014) samt været aktiv i diverse redaktionelle sammenhænge, bl.a. tidsskriftet OEI.

OVO press har arbejdsplads hos Ydre Nørrebros Kulturbureau (YNKB) i Baldersgade sammen med en broget flok ligesindede venner. I efteråret 2019 var OVO press med til at åbne BCAB (bogcafeen almindelig brand), som også har base hos YNKB, og som er åben hver torsdag 13-17.30 og hvor du naturligvis kan købe bøger fra OVO press. Og vi har kaffe på kanden.

Her kan du downloade en liste med OVO press' fulde katalog 2014-2019.

»OVO press har en særlig evne til at udgive bøger, der tager livtag på samtiden for at undersøge og udfordre den. Forlaget udgiver både ny dansk litteratur og vigtige oversættelser af udenlansk litteratur som i den grad falder på et tørt sted. For den nysgerrige læser er der masser at gå igang med.«

— søde ord fra Forlaget Kronstork

Forlægger Rasmus Graff

Forlæggeren

bottom of page