top of page

OVO press er en udgivelsesserie med dansk samtidslitteratur og oversat litteratur. Poesi, prosa, essays. Et netværk af udgivelser, der både be- og afvæbner læseren med nye syn og fornemmelser. Emner er især køn, klasse, seksualitet, økonomi, lighed og ulighed, revolution.

OVO press [med versaler i OVO og lille p i 'press'] er et enpersonsforlag. Det blev grundlagt i 2014 af Rasmus Graff, som både er forlagets redaktør og grafiker. Graff er uddannet fra Forfatterskolen i 2009 og har bl.a. skrevet Folkets prosa (After Hand, 2010) og Failure Gazette (OVO press, 2014) samt været aktiv i diverse redaktionelle sammenhænge, bl.a. tidsskriftet OEI.

»OVO press har en særlig evne til at udgive bøger, der tager livtag på samtiden for at undersøge og udfordre den. Forlaget udgiver både ny dansk litteratur og vigtige oversættelser af udenlansk litteratur som i den grad falder på et tørt sted. For den nysgerrige læser er der masser at gå igang med.«

— søde ord fra Forlaget Kronstork

Forlægger Rasmus Graff

Forlæggeren

bottom of page